DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prodej - Nemovitost (pozemky)

Vítejte na stránce mfservis.snadno.eu v sekci Prodej - Nemovitost (pozemky)

 

 

Prodám pozemek parc. č. 1112/12 v k. ú. Staré Město u Karviné o výměře 4662 m2.

Dle územně plánované informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, leží část plochy v území U-S a část v území N-P.

U-S  - funkční využití pro plochu obytné zástavby rodinnými domy ( cca. 1500m2).

N-P - výstavba oplocení pozemku, výstavba zahradkářské chaty vč. skleníku za předpokladu, že bude navazovat na stávající chatu nebo zahradkářskou osadu. (povolení k oplocení celého pozemku je vyřízeno).

Pozemek vhodný pro bydlení s využitím pěstování plodin a chovu zvířectva. Klidná lokalita.

V současností nové plánovací informace :  část N-P zařazená do plochy smíšeného nezastavěného území - NS

Stavby k bydlení v současností v této částí nejsou přípustné. Další územní plánování v r. 2025 (podrobnější info. ústním sdělením).

Územně plánovací dokumentace se již několikrát po dobu mého vlastnictví měnila.

Inženýrské sítě.

Elektrické vedení

Plynový rozvod

Vodovodní řád

Příjezd z ulice Bohumínská.

Autobusová zastávka cca. 300m

 

Prodám pozemek parc. č. 1141/1 v k. ú. Staré Město u Karviné o výměře 5529 m2.

Pozemek se nachází v zoně krajinné zeleně N-Z.

Parcela je evidovaná v druhu pozemků - lesní pozemek užívaný pro potřeby zemědělské produkce a lesní pozemky.

Pozemek končí u nově vybudované ochranné hráze, podél koryta vodního toku Olše.

 

Pro další informace ohledně pozemků použijte kontaktů uvedených v hlavičce MF - servis - Milan Frej.

 

9. 1. 2024   M. Frej  (tel. 608 846 758)

 

 

 

 

 

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.